وبلاگ نویسای کاربلد، اونایی که دسشون تو کاره، اونایی که با نوسانات بازار سکه و ارز آشنان
این روزا حواسشون جمه
پستاشونو پابلیش نمیکنن گذاشتنشون تو درفت
تغییرات بازار جهانیو رصد میکنن
منتظرن تکلیف گودر مشخص شه
بعد بکشن بیرون از تو انبار
به بازار تزریق کنن