از انقلابیون لیبی میخواهیم کامران نجف‌زاده را هم تا به ایران برنگشته بکشند.