چادر، حجاب برتر 

مانتو، حجاب دسته یک 

دامن، حجاب لالیگا 

مینی‌ژوپ، حجاب حذفی

بیکینی، چمپیونز لیگ