پسر بچه‌ی ۴ ساله: بابایی جیش دارم 

ـ الان میرسیم پلیس راه، آقای راننده نگه می‌داره میبرمت جیش کن بابایی

ـ نععععععععععع (با وحشت و گریه) 

ـ چیه بابا جون؟ چرا گریه میکنی؟ 

ـ نمی‌خوام برم پیش پلیس!! 

سطح ایجاد احساس امنیت پلیس! کم مونده بود بچه همونجا بشاشه به خودش یعنی